Decret d’Inclusivitat sense recursos?

Sense acollida no hi ha inclusió!

Aturem el tancament d’Aules d’Acollida a Santa Coloma de Gramenet!