Manifest Escola i Habitatge

Sants - 18 de Juny del 2018
Observem que:
 • Els darrers anys hi ha hagut un important augment dels preus de lloguer als nostres barris, superior al 12% en els 4 darrers anys així com una disminució del parc d’habitatge destinat a vivenda.
 • Què aquest augment dels preus ha estat facilitat per la darrera modificació de la LAU (Llei d’Arrendaments Urbans) que redueix el contracte de Lloguer a tres anys i no posa límits a l’augment dels preus i per la creixent gentrificació del barri, amb una major oferta de pisos i allotjament turístic.
 • Què els veïns i veïnes tenen una creixent dificultat per accedir a habitatge i seguir vivint als nostres barris.
 • Què aquestes dificultats es veuen agreujades quan aquests veïns i veïnes tenen infants en edat d’escolarització, fruit de la necessitat de garantir l’estabilitat en la vida i l’entorn dels infants i per l’impacte positiu que tenen els centres escolars en augmentar l’arrelament als barris i la creació de xarxa veïnal.
 • Aquesta situació afecta de manera preocupant a les nostres escoles, ja que cada cop s’observen amb més freqüència tres tipus de casos de famílies de les nostres escoles que:
  • o han hagut de marxar dels nostres barris traient els infants de l’escola.
  • o han hagut de marxar dels nostres barris i fan recorreguts llargs per poder mantenir els seus fills i filles a la seva escola fins a la finalització de l’actual procés d’escolarització.
  • o han d’acceptar importants augments de lloguer i el conseqüent empobriment. · Què no veiem cap perspectiva de resolució de les situacions que acabem de descriure, sinó de tot el contrari, considerem que sense canvis importants, el més probable és que la situació només empitjori.
I per tot això:
 • Denunciem el procés d’expulsió que viu una part important del nostre veïnat i, concretament, els riscos per a l’alumnat de les nostres escoles.
 • Denunciem l’impacte que aquesta situació pot tenir per als infants dels nostres barris, afectant especialment la seva estabilitat emocional i econòmica, i conseqüentment, també el seu procés educatiu i de creixement.
 • Donem suport a accions o iniciatives empreses per les associacions que lluiten específicament per combatre aquests problemes tant a Sant Antoni com a l’Esquerra de l’Eixample, i també de les associacions de veïns i veïnes.
 • Exigim a totes els administracions que prioritzin la defensa del dret a l’habitatge.
 • Demanem a la resta de la Comunitat Educativa que vetlli per l’evolució d’aquesta situació i es qüestioni quin ha de ser el seu paper en tot aquest conflicte.
AMPA ESCOLA PRÀCTIQUES.