Praktitrobada!

Benvolgudes famílies,

Primer de tot, voldríem agrair la participació que vàrem tenir en la primera Praktitrobada! Va ser tot un èxit!

 

Adjuntem un esquema amb les propostes, inquietuds i valoracions que van sorgir d’aquella trobada, així com les consegüents accions que s’estan gestionant.

Recordeu que per qualsevol assumpte que us preocupi, proposta o comentari que vulgueu transmetre, ens teniu a la vostra disposició a través de la bústia de suggeriments!

I no us perdeu la següent Praktitrobada!

Salutacions,

Punts febles

Crear un pati amb més possibilitats de joc que l'actual

Recau sobre la COMISSIÓ EN XARXA

ACCIONS QUÈ S'HAN FET FINS ARA

 • Diagnosi.
 • Formació del grup motor (equip directiu, menjador i Comissió en Xarxa).
 • Contacte amb el Consorci per determinar el possible abast del projecte.

ACCIONS PER FER EN UN FUTUR

 • Crear ombres al pati.
 • Introducció de natura.
 • Generació d’espais alternatius de joc.
Millorar la comunciació Escola-AFA-Famílies

Recau sobre la COMISSIÓ COMUNICACIÓ

ACCIONS QUÈ S'HAN FET FINS ARA

 • Actualitzar la web de l’AFA .
 • Atualitzar els correus electrònics de l’AFA.
 • Cada Comissió dissposa d’un correu específic per realitzar les seves gestions i consultes.
 • Col·laborar amb l’equip directiu per implementar una App.

ACCIONS PER FER EN UN FUTUR

 • Implementar l’App.
Més presència d'idiomes en horari lectiu i no lectiu

Recau sobre la  JUNTA

ACCIONS QUÈ S'HAN FET FINS ARA

 • Recullir la proposta.

ACCIONS PER FER EN UN FUTUR

 • Estudiar possibilitats.
Posar més resistència a la creació de més "bolets"

Recau sobre la  JUNTA

ACCIONS PER FER EN UN FUTUR

 • Comunicar la inquietud a l’equip directiu.
Què hi hagi més activitats al migdia. Reduir els conflictes entre els infants en aquesta franja del dia.

Recau sobre la COMISSIÓ EXTRAESCOLARS i COMISSIÓ MENJADOR

ACCIONS QUE S'HAN FET FINS ARA

 • Presionar para que haya una comunicación más clara y fluida tanto entre empresa y escuela como entre empresa y familias.
 • Convocar a puertas abiertas
 • Revisión y corrección de menús mensualmente

ACCIONS PER FER EN UN FUTUR

 • Promover un cambio de empresa y, sea con la actual o nueva empresa, promover un sistema en el que exista mayor coherencia entre el proyecto pedagógico de la escuela y la empresa.
Què la Biblioteca de l'escola sigui més agradable per als infants.

Recau sobre la JUNTA

ACCIONS QUE S'HAN FET FINS ARA

 • Recullir la proposta.

ACCIONS PER FER EN UN FUTUR

 • Estudiar possiblitats de millora.

Punts forts

Més participació dels infants a la revista

Recau sobre la COMISSIÓ COMUNICACIÓ

ACCIONS QUÈ S'HAN FET FINS ARA

 • S’ha fet reunió per ùltm nº de la revista amb Direcció.
 • S’ha comentat de que els alumnes tinguin més participació.
 • A 3r o 4r hi ha una activitat de Revista…

ACCIONS PER FER EN UN FUTUR

 • Valorar si l’activitat de Revista que ja fan els alumnes pot fer que aquests fagin la revista.
Què l'AFA ajudi a l'escola si hi ha manca de recursos.

Recau sobre la JUNTA

ACCIONS QUE S'HAN FET FINS ARA

 • Aportació econòmica per la biblioteca escolar (llibres).
 • Aportació econòmica per la producció de la revista escolar.
 • Aportació econòmica per una taula de pic-nic pel pati gran.

ACCIONS PER FER EN UN FUTUR

 • Pendent aportació econòmica pel tendal del pati gran.
Fer més xerrades educatives per les famílies

Recau sobre la COMISSIÓ FORMACIÓ

Festa de la Família (PRACTIKADA)

Fer participar més famílies en l’organització

Recau sobre la  JUNTA i COMISSIÓ DE SOPAR DE FAMÍLIES

ACCIONS QUÈ S'HAN FET FINS ARA

 • Donar a conèixer les necessitats de la comissió i la feina que s’hi fa.

ACCIONS PER FER EN UN FUTUR

 • Crear una Comisssió de Festes . Fer una crida per la implicació.
Pati d'infantil

Recau sobre la  JUNTA

Conservar el pati de petits, el seu jardi, arbres fruiters i hort. Li dona bona imatge a l’escola . Es valora positivament que es pugui fer servir per les festes d’aniversaris, trobades, etc… Les joguines del pati.

 

Ensenyament per projectes

Recau sobre la  JUNTA

Potenciar l’ensenyament per projectes, racons i ambients a tots els cursos. Valorar i donar reconeixement a les i els mestres de l’escola.

 

Acollida i extraescolars

Vetllar pel bon funcionament. Donar resposta a les necessitats de les famílies. Recollir propostes i inquietuds de les famílies.

Recau sobre la COMISSIÓ EXTRAESCOLARS

ACCIONS QUE S'HAN FET FINS ARA

 • Revisar la graella d’activitats extraescolars i del casal d’estiu i passar-la al consell escolar per a la seva aprovació.
 • Negociar el preu de la coral amb A Tempo.

ACCIONS PER FER EN UN FUTUR

 • Conèixer (a través d’alguna enquesta) quina és l’opinió de les famílies respecte les extraescolars i valorar possibles canvis