Comissió d’Extraescolars

La nostra tasca consisteix a fer el seguiment del funcionament de les activitats extraescolars així com buscar mecanismes per fer-ne de noves. Des de fa uns quants cursos, les activitats extraescolars de l’escola les duu a terme l’Associació Esportiva l’Eixample, una entitat esportiva sense ànim de lucre que organitza activitats lúdiques i esportives per als nens i nenes de l’escola, a partir de les 16:30, que és l’horari de sortida. Aquesta entitat també és fa càrrec dels casals d’estiu.

D’altra banda, l’escola de música A Tempo ofereix classes de música per als nens i nenes de l’escola a l’espai del migdia, i la possibilitat de cantar a la Coral, activitat finançada per la mateixa AFA.

El Consell Escolar de l’escola, a més, té diverses comissions de funcionament entre les quals hi ha la d’extraescolars. Està formada per mestres i pares i mares i és a l’espai on, si així ho considera oportú la comissió, es debaten les propostes d’activitats extraescolars per sotmetre-les a la decisió del Consell Escolar.

Acollida i Activitats dins l’Escola

L’Acollida és un servei que contracta l’AMPA a l’Associació Esportiva Eixample per tal de cuidar i acompanyar els alumnes en horari extraescolar. Al matí l’horari és de 8:00h a 9:00h o bé de 8:30h a 9:00h. A la tarda l’horari és de 16:30h a 18:00h; de 16:30h a 17:30h i de 16:30 a 17:00h. Hi ha també la possibilitat de fer ús del servei d’acollida en dies puntuals.

També existeix el servei d’acollida els dies d’assamblees generals i reunions de nivell a l’escola. En aquests casos l’AMPA es fa càrrec de totes les despeses per els pares que vagin a aquestes reunions.

Grup de TABALS del Pràctiques

El grup de tabals sorgeix d’un grup de pares i mares amb ganes de fer una activitat conjunta amb els seus fiills i filles. Aquesta activitat està gestionada pels mateixos participants.

Per apuntar-vos o demanar informació, envieu un correu a tabalspractiques@gmail.com

 

Casal d’Estiu i Altres Activitats

Praktitrobada!

Praktitrobada!

Praktitrobada!Benvolgudes famílies, Primer de tot, voldríem agrair la participació que vàrem tenir en la primera Praktitrobada! Va ser tot un èxit!   Adjuntem un esquema amb les propostes, inquietuds i valoracions que van sorgir d'aquella trobada, així com les...