Projecte Pati

Benvolgudes famílies,

L’escola i la comissió de pati de l’AFA us volem fer partícips de la solució dissenyada pel pati de primària.

El projecte “Un pati de possibilitats” va néixer de la voluntat de transformar el pati de primària, camí que es va iniciar durant el curs 2017-2018.

Per realitzar una diagnosi de l’estat actual, es va contractar l’empresa Coeducacció qui va coordinar un procés participatiu entre equip docent, alumnat, menjador i famílies. La diagnosi va evidenciar que el pati de la nostra escola necessita més elements que facin un entorn més amable i afavoridor de la convivència i, per resoldre aquesta situació, es va proposar un repartiment igualitari en l’ús i l’espai, disposant d’espais de moviment, tranquil·litat i natura.

En base a aquestes conclusions, s’ha desenvolupat un projecte de disseny consensuat amb la direcció de l’escola donant compliment als condicionants manifestats pel Consorci d’Educació de Barcelona i el Consell de l’Esport Escolar de Barcelona. Esment especial per aquesta última entitat, amb qui es van pactar les dimensions de les diverses modalitats esportives que es proposen i que permetran la competició escolar.

Per tal de presentar el projecte dissenyat, adjuntem un plànol resum on s’indiquen les actuacions que permetran transformar el pati per a que sigui un espai més amigable i versàtil. Així mateix, us convidem a consultar la totalitat del document elaborat a la web de l’AFA Pràctiques [http://afapractiques.com/un-pati-de-possibilitats/]. Tal com veureu, el projecte s’ha dissenyat per realitzar-se en diferents fases, en funció del pressupost disponible de l’AFA, de l’escola, de l’Ajuntament de Barcelona i del Consorci d’Educació de Barcelona. Seguint aquest criteri, ja s’han portat a terme les primeres accions, com la col·locació de bancs i jardineres al racó de la font, taules de pícnic al porxo o la taula de ping-pong, que ja està instal·lada.

Volem donar les gràcies a totes aquelles persones de la comunitat educativa que heu participat amb les vostres aportacions. Esperem que aviat la transformació del pati sigui una realitat.

Ben cordialment,

Comissió de pati i Equip Docent