Documentació sobre les subvencions per a activitats esportives dels 6 als 12 anys: